FAQ

logo_bølge_lang_rød

Spørgsmål?

Vi har herunder samlet de oftest stillede spørgmål. Finder du ikke svar herunder må du endelig kontakte os på kontaktformularen under FAQ’en.

I en verden hvor der bliver stadigt længere ventetid på en ambulance, og hvor vi bliver ældre og ældre, stiger risikoen for at opleve en situation hvor der er brug for førstehjælp. Vi har kigget på Danmarks Statistik og Arbejdstilsynets opgørelser og herunder kan du se den gennemsnitlige hyppighed for nogle af de situationer hvor din førstehjælp kan være afgørende.

Pr. dag ses (data fra 2018):

 • 15 hjertestop udenfor sygehusene
  • heraf overlever 2,25 personer sv.t. 15% (en forbedring fra 3,9% i 2001)
 • 31 arbejdsulykker (heraf 7 med en anerkendt méngrad på >15%)
  • heraf 13,65 sygefraværsdage pr arbejdsulykke
 • 8 færdselsuheld med personskade
 • 329 indlæggelser grundet hjerte-/karsygdomme

En af de vigtigste årsager til den øgede overlevelse fra hjertestop er at flere og flere forbipasserende tør træde til og yde førstehjælp. Dette skyldes at chancen for overlevelse falder med ca. 10%, for hvert minut en person med hjertestop ikke får relevant førstehjælp. Hertil kommer at man efter 4-6 min uden relevant førstehjælp begynder at få varig hjerneskade. Da 62,6-73,8% af danske ambulancer ikke når frem indenfor 5 min og 20-34,8% af ambulancerne i Danmark ikke når frem indenfor 10 min (data: 3. kvartal 2019) er det derfor utrolig vigtigt at du kan yde førstehjælp til den professionelle hjælp kommer frem. På den måde kan du både redde liv og førlighed!

NEJ! Førstehjælp skal iværksættes hurtigst muligt, og bare rolig: Det er meget let.

Man har fra det Europæiske Råd for Genoplivning arbejdet meget på at forsimple førstehjælpen så alle kan finde ud af det. Dette er gjort ud fra videnskaben der viser at lidt hjælp er meget bedre end ingen hjælp.

Vi arbejder desuden meget på vores kurser med at ruste hver enkelt kursist, mentalt som praktisk, til at turde træde til. Når du er færdig på vores kurser os er du parat til at træde til når ulykken er ude.

Hos Førstehjælpskonsulenterne har vi ikke en række med standardiserede kursusforløb, da vi mener at et kursus skal tilpasses den enkelte kundes behov. Vi ønsker ikke at “oversælge” et kursus du reelt ikke har brug for, men omvendt vil vi også råde til et mere omfattende kursus når vi vurdere det relevant.

Herunder kan du se en række generelle anbefalinger, men disse kan alle i vid udstrækning tilpasses dit konkrete behov.

 • Vi anbefaler alle at tage mindst et 4-timers kursus i hjertemassage som grundlag for ethvert mere avanceret førstehjælpskursus.
 • Omgås du med mange mennesker i din hverdag (f.eks. som butiksansat, lærer, eller øvrige servicefag), anbefaler vi et kursus på 7-timer hvor du foruden hjertemassage, også kommer omkring skader og ulykker.
 • Er du i et fag hvor du arbejder med udsatte, syge eller sårbare mennesker anbefaler vi som udgangspunkt et 12-timerskursus, hvor vi foruden ovenstående går mere i dybden med sygdomme, blødningskontrol og forgiftninger (herunder misbrugsstoffer hvis det ønskes).
 • Er du vagt, sikkerhedsansvarlig, eller beredskabsmedarbejder i en virksomhed, har vi som noget helt særligt mulighed for at tilbyde uddannelsen som Nødbehandler. Vores nødbehandleruddannelse indeholder, foruden et 12 timers førstehjælpskursus, det fulde pensum i uddannelsen “Håndtering af Tilskadekomne” der er basisuddannelsen for brandfolk i Danmark i tilskadekomst, hvortil vi tilføjer emner som sundhedsjura, skadestedslære, basal traumatologi, basal farmakologi og praktisk anvendelse af enkelte medikamenter på (anvendelse af disse efter kursets afslutning sker på delegation af ekstern læge efter særlig aftale – mere herom ved bookning af kursus). Dette kursus ruster dig til at kunne opstarte avanceret behandling, assistere ambulancetjenesten, og iøvrigt forestå det sundhedsfaglige beredskab på f.eks. større virksomheder.

Vores undervisning er tilrettelagt ud fra et princip om at man bedst lærer praksis i praksis, hvorfor vi anvender en høj grad af deltageraktivering, praktiske øvelser og cases. Vi skaber et trygt læringsmiljø hvor alle kommer til, og hvor der kun findes relevante spørgsmål, og hvor der er plads til at lave fejl, så man lærer af dem og bliver en meget bedre førstehjælper ude i virkeligheden.

Lange forelæsninger, unødvendig tung teori og “død ved powerpoint” findes ikke hos os.

Vi vil være brancheledende indenfor kvalitet af vores førstehjælpskurser. Derfor har alle vores instruktører, foruden førstehjælpsinstruktøruddannelsen igennem Dansk Førstehjælpsråd, en baggrund i ambulancetjenesten i Danmark, hvorfor al vores undervisning er med baggrund i personlige erfaringer og “best practice” fra ambulancetjenesten.

På vores nødbehandleruddannelse anvendes endvidere principperne fra uddannelsen “Håndtering af Tilskadekomne”, der er basisuddannelsen for alle brandfolk i Danmark, hvilket suppleres med viden fra ambulancetjenesten, indeholdende alt fra skadestedslære og jura til praktisk anvendelse af visse medikamenter og sygdomslære.

Vi har ingen faste priser da vores kurser skræddersyes til den enkelte kunde, og er afhængig af materialeforbrug, hvor kurset skal afholdes og hvor omfattende pensum I ønsker. Dog er vores normale timesats 1250 kr/time ex. moms.

Er du sygeplejerske eller sygeplejestuderende og arbejder med patienter med EKG-overvågning, har vi mulighed for at tilbyde et specialkursus i basal EKG-lære på 4 timer. Du kommer til at få en god grundforståelse af hvorfor bølgerne i et EKG ser ud som de gør, og du kommer herudfra til selv at kunne analysere et EKG ift. de mest hyppige arytmier, og de farligste tilstande.

Vi går meget op i at kurset ikke skal handle om “mønstergenkendelse” og fotografisk hukommelse, men derimod at du har en klar forståelse for hvad der elektrofysiologisk og anatomisk sker i hjertet, både når hjertet fungerer normalt, og er påvirket af alt fra sygdom til blodpropper.

Kontakt os for mere information herom.

Mother cutting Plaster for her son wound

Kontakt os og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe dig

...

Kontaktinformation

Adresse :

Idrætsvej 52, 5580 Nørre Aaby

Email :

Telefon :

Førstehjælpskonsulenterne er din professionelle udbyder af førstehjælpskurser til ethvert behov på ethvert niveau. Kontakt os via formularen herover og lad os drøfte hvordan vi bedst kan hjælpe dig ift. dit behov.