Førstehjælpskursus til erhverv

Førstehjælpskursus til det offentlige og ervherv

Kan dine medarbejdere førstehjælp?
Læs mere
Skræddersyet kursus i førstehjælp

Skæddersyede kurser

Hos Førstehjælpskonsulenterne har vi specialiseret os i at skræddersy kurser til præcis jeres behov. Vi tilbyder alt fra 4-timerskurser i basal hjertestopbehandling og op til nødbehandlerkurser på højt niveau over flere dage.

Vi har også som noget særligt mulighed for at tilbyde sundhedsfaglig undervisning i EKG og PVK-anlæggelse. Alle vores instruktører har baggrund i ambulancetjenesten, og vi har praktisk erfaring med det vi underviser i.

Kontakt os
Undervisning i førstehjælp

Kurser til offentlige organisationer og erhverv

Som arbejdsgiver i en privat eller offentlig organisation har man et ansvar, både juridisk og moralsk, for sine ansattes, og kunders/borgeres sikkerhed.

Vi har stor erfaring i at opbygge det førstehjælpsfaglige beredskab hos jeres medarbejdere, således at I som organisation er parat til at kunne håndtere, arbejdsulykker, og tilskadekomst hos både medarbejdere, kunder/borgere og samarbejdspartnere, hvis ulykken er ude.

Som noget helt særligt kan Førstehjælpskonsulenterne i samarbejde med Kvalicare tilbyde organisationer indenfor pleje- og omsorgssektoren, en E-læringsløsning til vedligeholdelse af førstehjælpskompetencer målrettet den borgernære pleje. Kontakt os for mere information herom.

Vi anbefaler generelt at:

Alle medarbejdere bør minimum have et 4 timers kursus i hjerte-lungeredning.
Er du i en organisation med risiko for ulykker anbefaler vi at et antal medarbejdere uddannes med yderligere 4 timer i førstehjælp til tilskadekomst.
Er din organisation kendetegnet ved et stort flow af mennesker (f.eks. hoteller, resturanter, plejesektoren o.l.) anbefaler vi at en mindre gruppe nøglemedarbejdere uddannes i 12 timers førstehjælp.
Skal din organisation akkrediteres af Styrelsen for Patientsikkerhed kan vi opdatere dine medarbejderes førstehjælpskurser på typisk 3-6 timer.
Alle ovenstående kan naturligvis varieres alt efter behov, og såfremt der ikke er ønske om certifikat fra Dansk Førstehjælpsråd, er der uendeligt mange muligheder. Kontakt os for mere information."

Der er på en gennemsnitlig dag i Danmark...

13 hjertestop udenfor sygehusene
7 færdselsuheld med personskade
161 arbejdsulykker hvoraf:

• 47 har fået forstuvninger
• 38 personer har sygefravær over 14 dage

Førstehjælpskompetencer er altafgørende for at standse ulykker og minimere skader. Men kan dine medarbejdere hjælpe dig hvis du kommer til skade?

Uvildig rådgivning

Hos Førstehjælpskonsulenterne har vi valgt ikke at tilbyde køb af hjertestartere, førstehjælpstasker mv., da vi lægger stor vægt på at kunne rådgive uvildigt og finde den bedste løsning ud fra jeres specifikke behov.

På samme måde har vi heller ingen ambition om at oversælge kurser der reelt ikke er brug for, så du får bedst mulig værdi.

Kontakt os gerne og så finder vi den bedst mulige løsning for jeres organisation.

Image

Kontakt os

Hør nærmere om hvad vi tilbyder af løsninger til det offentlige og erhverv.
Udfyld formularen her på siden, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.